Loan to value

LTV

Loan to value (LTV) jest to stosunek wysokości kredytu do wartości zabezpieczenia. Współczynnik ten używany jest do szacowania ryzyka kredytowego, a banki od jego wysokości uzależniają wysokość marży.

LTV jest szczególnie istotny w przypadku kredytów hipotecznych, ale jego zastosowanie nie ogranicza się jedynie do nich.

Jeżeli współczynnik LTV jest wysoki np. powyżej 80% bank może zarządać dodatkowego zabezpieczania w formie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Warto podkreślić, że wartość współczynnika może zmieniać się w czasie. Może zarówno rosnąć jak i spadać zależnie od sytuacji na rynku.

Przykład

Decydując się na kredyt hipoteczny na kwotę 80 tys. zł na mieszkanie o wartości 100 tys. zł wartość współczynnika LTV wyniesie 80%.

 

Wczywywanie... 27